customer testimonials

Anh cám ơn em Phương giúp đỡ anh mua đồ cho tiệm Nail mới của anh. Kỳ sau nếu anh co cơ hội mở tiệm mới hoặc bạn của anh mở tiệm anh sẽ giới thiệu qua cho em. Cám ơn em Phương!

Dung Nguyen, Owner of Magic Nails
View     
1
Rotary (Hanging) Drills (add foot pedal & Flexshaft)
          


Wecheer Super Flexshaft Snap Lock 3/32 (Big Cord) - each
Login to view pricing


Wecheer Super Flexshaft Snap Lock 1/8 (Big Cord) - each
Login to view pricing


Pro Tool Nail Drill 2-Way Forward/Reverse - each
Login to view pricing


Wecheer Micro Engraver Nail Drill - each
Login to view pricing


Pro Tool Nail Drill 1-Way - each
Login to view pricing


Mini Electric File - each
Login to view pricing


Pro Tool Foot Control - each
Login to view pricing
McAfee
1