customer testimonials

Anh cám ơn em Phương giúp đỡ anh mua đồ cho tiệm Nail mới của anh. Kỳ sau nếu anh co cơ hội mở tiệm mới hoặc bạn của anh mở tiệm anh sẽ giới thiệu qua cho em. Cám ơn em Phương!

Dung Nguyen, Owner of Magic Nails
Home > Buffers, Files, & Tips > Dashing Diva > Dashing Diva French Wrap Plus > Dashing Diva Brush-On Glue
McAfee
Dashing Diva Brush-On Glue
VIEW +
Dashing Diva Brush-On Glue
Item #: 32855
Unit : 3g
Brand : N/A
List Price : Login to view pricing
Quantity :  Bookmark and Share


You Might Also Like:
Dashing Diva French Wrap Plus - Thin Black - 120 Count
Dashing Diva French Wrap Plus - Thin Black
Item #:34508
Login to view pricing
Dashing Diva French Wrap Plus Refill - Thin White #6 - 50 Count
Dashing Diva French Wrap Plus Refill - Thin White #6
Item #:33290
Login to view pricing
Design FX Ring in the Bling Holiday Set - Set
Design FX Ring in the Bling Holiday Set
Item #:11712
Login to view pricing
Dashing Diva French Wrap Plus Refill - Thin White #13 - 50 Count
Dashing Diva French Wrap Plus Refill - Thin White #13
Item #:33297
Login to view pricing