customer testimonials

Anh cám ơn em Phương giúp đỡ anh mua đồ cho tiệm Nail mới của anh. Kỳ sau nếu anh co cơ hội mở tiệm mới hoặc bạn của anh mở tiệm anh sẽ giới thiệu qua cho em. Cám ơn em Phương!

Dung Nguyen, Owner of Magic Nails
Home > Buffers, Files, & Tips > Dashing Diva > Dashing Diva French Wrap Plus > Dashing Diva French Wrap Plus - Thin Midnight Blue
McAfee
Dashing Diva French Wrap Plus - Thin Midnight Blue
VIEW +
Dashing Diva French Wrap Plus - Thin Midnight Blue
Item #: 34505
Unit : 120 Count
Brand : N/A
List Price : Login to view pricing
Quantity :  Bookmark and Share


You Might Also Like:
Dashing Diva French Wrap Plus Refill - Thin White #12 - 50 Count
Dashing Diva French Wrap Plus Refill - Thin White #12
Item #:33296
Login to view pricing
Dashing Diva Top Seal Refill - 4oz
Dashing Diva Top Seal Refill
Item #:33278
Login to view pricing
Dashing Diva French Wrap Plus Refill - Thin White #6 - 50 Count
Dashing Diva French Wrap Plus Refill - Thin White #6
Item #:33290
Login to view pricing
Dashing Diva French Wrap Plus - Thin Sunset - 120 Count
Dashing Diva French Wrap Plus - Thin Sunset
Item #:34507
Login to view pricing