customer testimonials

Chị cám ơn em Kevin đã hết mính giúp chị xếp đặt cho tiệm chị. Chị bối rối không biết chọn ghế gì. Cám ơn em đã giới thiệu ghế Aleah cho chị. Khách của chị thích ghế này và khách nói ghế rất là sang trọng và đẹp. Thi giờ của chị không có nhiều, chị mong cám ơn em Kevin giúp chị và trả lời những câu hỏi chị cần biết gấp.

Hang Le, VIP Nails
View     
12
Dashing Diva French Wrap Plus
          


Dashing Diva Base Seal Refill - 4oz
Login to view pricing


Dashing Diva French Wrap Plus Refill - Thin White #0 - 50 Count
Login to view pricing


Dashing Diva French Wrap Plus Refill - Thin White #1 - 50 Count
Login to view pricing


Dashing Diva French Wrap Plus Refill - Thin White #2 - 50 Count
Login to view pricing


Dashing Diva French Wrap Plus Refill - Thin White #3 - 50 Count
Login to view pricing


Dashing Diva French Wrap Plus Refill - Thin White #4 - 50 Count
Login to view pricing


Dashing Diva French Wrap Plus Refill - Thin White #5 - 50 Count
Login to view pricing


Dashing Diva French Wrap Plus Refill - Thin White #6 - 50 Count
Login to view pricing


Dashing Diva French Wrap Plus Refill - Thin White #7 - 50 Count
Login to view pricing


Dashing Diva French Wrap Plus Refill - Thin White #8 - 50 Count
Login to view pricing


Dashing Diva French Wrap Plus Refill - Thin White #9 - 50 Count
Login to view pricing


Dashing Diva French Wrap Plus Refill - Thin White #10 - 50 Count
Login to view pricing


Dashing Diva French Wrap Plus Refill - Thin White #11 - 50 Count
Login to view pricing


Dashing Diva French Wrap Plus Refill - Thin White #12 - 50 Count
Login to view pricing


Dashing Diva French Wrap Plus Refill - Thin White #13 - 50 Count
Login to view pricing
McAfee
12